بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 256,016,229,524 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,653,575 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,653,575 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,721,696 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 38,478

صندوق سرمایه‌گذاری خوارزمی

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/24

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

ضامن نقد شوندگی:

شركت آتي نگر سپهر ايرانيان

مدیران سرمایه گذاری:

سيد محمد جواد حسيني، حامد قرباني، سينا ناهيد

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها