بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/09/20
کل خالص ارزش دارائی ها 263,326,941,073 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,990,362 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,990,362 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 7,042,967 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 37,670

صندوق سرمایه‌گذاری خوارزمی

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/24

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان الگوريتم

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

ضامن نقد شوندگی:

شركت آتي نگر سپهر ايرانيان

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي

مدیران سرمایه گذاری:

سيد محمد جواد حسيني، حامد قرباني، سينا ناهيد

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها