تغییر مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

با توجه به تغییر مدیر صندوق از کارگزاری بانک صادرات ایران به کارگزاری آینده نگر خوارزمی، سرمایه گذاران محترم می توانند جهت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به محل کارگزاری آینده نگر خوارزمی مراجعه نمایند.
 آدرس : تهران، خیابان ولیعصر،بالاتر از چهارراه ولیعصر،خیابان بزرگمهر، ساختمان بزرگمهر،پلاک ١٦،طبقه اول، واحد ١٠٧
تلفن : ٦١٩١٤٠٠٠ 
فکس : ٦١٩١٤٤٤٤
نشانی وب سایت : www.kharazmibroker.com